SFI-deltagare lär sig svenska genom sång!

I början på december startade musikskolan en SFI-kör på projektbasis i samarbete med Göinge utbildningscenter (GUC). Det är Ingela Bryhagen, med hjälp av praktikant Waleed Abo Hasan, som leder kören där SFI-deltagarna lär sig svenska genom sång.

Projektet finansieras av statsbidrag – ett riktat bidrag till Musik- och Kulturskolorna som ansöks av kommunen och fördelas av Statens Kulturråd. Generellt ges bidrag för att öka tillgängligheten till den frivilliga musik- och kulturskoleverksamheten och för verksamhetsutveckling.


Hej Ingela, vilket fantastisk projekt!
Vilka är ni som leder kören?

Jag som leder kören heter Ingela Bryhagen och är legitimerad lärare i musik med sångprofil och svenska. Jag arbetar som lärare i sång, piano och kör på Musikskolan i Östra Göinge.

Till min hjälp har jag Waleed Abo Hasan som har sin arbetspraktik på Musikskolan. I Syrien arbetade han som musiker på nätterna och studerade engelsk litteratur på universitetet på dagarna.

Detta (vecka 51) är tredje veckan vi kör och vi kommer hålla på fram till vecka 7.

 

Hur går en lektion till?

Ingela Bryhagen leder SFI-kören.

En körlektion börjar alltid med uppvärmning av kropp och röst. Därefter repeterar vi de svenska språkljuden genom att eleverna får lyssna och sedan härma. Övningen ackompanjeras oftast av något slags slagverksinstrument. Ibland stoppar jag övningen för att påminna om hur munnen ska vara formad när olika vokalljud uttalas. Det svenska språket har nämligen väldigt många vokalljud och de kan vara både långa och korta och det kan vara svårt för en andraspråksinlärare att höra skillnad på de olika ljuden. Konkreta tips på hur munnen bör vara formad kan därför vara en hjälp.

Efter uppvärmningen börjar vi jobba på vår repertoar som består av låtar ur den svenska visskatten men också egenskrivet material. Att hitta låtar med en enkel melodi, en enkel och konkret text som inte är skriven för barn och som gärna berör, är inte alltid det lättaste. Undervisningsmetoden är främst call and response som betyder utrop och svar. Eleverna får alltså lyssna när jag uttalar ett ord eller en fras och sedan härma. Vi repeterar sedan orden och fraserna många gånger och sen säger jag en fras med melodi som eleverna får härma. Musik gör det lättare att minnas orden och lär dessutom ut hur orden ska betonas och språkets rytm. På det viset bygger vi sakta en låt. När eleverna har lärt sig genom att lyssna och härma brukar jag dela ut texten så att de får se orden och fraserna som de har sjungit. Vi talar sedan mycket om vad orden betyder och vad låten i sin helhet handlar om.

 

Hur fungerar det rent ”psykologiskt”, hur kan man genom sång lära sig svenska bättre?

Hur lär sig barn tala sitt första språk? Genom att lyssna och härma, säga fel, lyssna igen och härma och tillslut säga rätt! Problemet för vuxna som ska lära sig ett andra språk är dels att det är svårare att höra språkljud som inte finns i det egna modersmålet, men främst är det rädslan för att göra fel. Att skapa en lärosituation där alla känner sig trygga med varandra är därför mycket viktigt och det är där musiken kommer in. I mitt examensarbete som jag skrev tillsammans med Cecilia Claesson hösten 2014 studerade vi bl.a. vad SFI-studenter tyckte om att lära sig svenska genom att sjunga. Ett av de tydligaste resultaten som vi fick fram var att studenterna kände lust inför lärandet. De sa också att det var lätt att lära med hjälp av musik, att de kände sig mindre stressade och mer motiverade. Det finns mycket forskning som visar att användandet av konstnärliga ämnen som pedagogiska redskap i andra ämnen har en positiv inverkan på studenters lärande och resultat.

 

Har ni fått någon feedback från deltagarna? Märker deltagarna någon skillnad? 

Deltagarna var väldigt nyfikna men lite blyga i början. Men redan andra gången när de visste vad det handlade om, vågade de sjunga ut mer. Det är väldigt glad stämning när vi kommer och under hela körpasset. Vi övar mycket på vokalen u och ö och hur munnen ska vara formad när de uttalar dessa vokalljud (som annars lätt blir till vokalljudet o). Jag vet inte om de hör skillnaden själv, men när de formar munnen rätt så låter vokalljuden rätt.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?