Se upp för den mycket giftiga växten Sprängört, som finns vid Tydingesjön

Växten Sprängört är mycket giftig och finns i stort sett i hela Norden. Den växer alltid i eller nära vatten. I Östra Göinge växer den vid Tydingesjön, vid badplatsen vid campingen och badplatsen Sjöhagen.

Att äta endast små mängder av Sprängört kan innebära livsfara för både människor och djur. Symtom kan komma snabbt, med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Bild på Sprängört.

Sprängört. En del av den påminner mycket om den ofarliga växten ”hundkex”.

All kontakt med Sprängört ska undvikas och har man brutit av eller plockat en kvist ska händerna tvättas omedelbart.

Bryts en kvist av i vatten blir även vattnet giftigt. Man ska alltså inte försöka få bort Sprängörten från badplatserna genom att kapa den om den växer i vattnet.

Det är dock inte farligt att bada i vattnet eller råka få en kallsup eller liknande, utan fara uppstår när växten äts.

Vi uppmanar alla att inte äta något om de inte vet vad det är för något. Och vi uppmanar även alla föräldrar att lära sina barn att inte äta sådant de inte vet vad är.

Vid misstänkt förgiftning

Vid misstänkt förgiftning ska man ringa 112 och begära att bli kopplad till Giftinformationscentralen. Man ska även ta sig snabbt till sjukhus.


Hittade du inte vad du sökte?