Satsning på arbetsmiljö genom utbildning

Under året som gått har det hållits flertalet utbildningstillfällen i arbetsmiljö för kommunens omsorgsverksamhet – något som har uppskattats av såväl medarbetare som chefer. Carina Hall arbetar som HR-specialist i Östra Göinge kommun och särskilt inriktad mot Hälsa och omsorgs verksamhetsområde. Hon är den som har hållit i utbildningarna, en satsning som visat sig vara värd att bygga vidare på.

– Med utbildningstillfällena som varit under året har vi varit ute efter att skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare i arbetsvardagen. Vi ville ge dem verktyg och redskap till en ökad dialog med en förkortad väg från förslag till beslut och att själva kunna påverka sin arbetsmiljö så att den blir trygg och trivsam, säger Carina Hall.

Utbildningen, som tagits fram i av Suntarbetsliv i samarbete med kommuner och personal inom hälsa och omsorg, har tagits emot väl av såväl medarbetare som chefer i kommunens omsorgsverksamhet. Materialet inkluderar såväl reflektionsövningar och fallbeskrivningar, som samverkan kring beslut för rätt insats och hur man kan möta framtida förändringar inom yrket på bästa sätt.

– Det har varit en uppskattad utbildning som lett till många bra diskussioner och reflektioner. Att materialet är så trovärdigt och verklighetsnära är också något som varit uppskattat. Utbildningen belyser exempelvis olika etiska dilemman man kan ställas inför i sitt yrke och situationer kring hot, våld och stress, de olika yrkesrollerna som finns runt en brukare och hur samarbetet och kommunikationen mellan dessa behöver se ut för att gynna både brukare och arbetsmiljö, säger Carina Hall.

Med ett väl emottagande och gott resultat i ryggen kommer kommunen att fortsätta med och utveckla satsningen på arbetsmiljön genom utbildning även i framtiden.

– En god arbetsmiljö och trivsel på arbetet en förutsättning för ett hållbart arbetsliv och för att vi ska göra ett gott arbete för alla dem vi är till för, så vi kommer att fortsätta med den här satsningen. En arbetsgrupp kommer att sättas samman och utbildningen i sig kommer vi att fortsätta att erbjuda till våra verksamheter inom Hälsa och omsorg. Vi har redan tillfällen inplanerade under våren 2022, avslutar Carina Hall.

En person står framför ett bord. På bordet ligger arbetsmaterial i form av papper och foldrar.


Hittade du inte vad du sökte?