Särskilt meddelande till boende på Brobysjukhuset

Det har kommit till kommunens kännedom att dricksvattnet på Brobysjukhuset kan komma från en vattentäkt som inte kontrolleras av kommunen. Det innebär att vattenkvaliteten därför inte kan säkerställas.

Är du boende på Brobysjukhuset och har sparat vatten, häll ut det.

Vi ber dig även att vara vaksam på eventuella symtom. Känner du dig dålig eller upptäcker symtom som du misstänker kan ha med vattnet att göra, är det viktigt att du, utöver att ta kontakt med sjukvården, även kontaktar oss på kommunen.

Vi har i dagsläget inga uppgifter om att någon skulle ha insjuknat.

 

Kontakt

Aida Prag, Miljö- och hållbarhetschef

Direkt: 044-775 65 98
aida.prag@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?