Samtidig arbetslöshet och kompetensbrist möts genom samverkan

Göingematchningen, som är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet, samarbetar med flera lokala företag och fungerar som ett forum för arbetsgivare och arbetssökande att mötas genom. Glimakra of Sweden är ett av företagen som återkommande vänt sig till Göingematchningen vid rekryteringsbehov.

– Det här är ett av flera exempel på hur vi lyckas möta arbetslösheten och den samtidiga kompetensbristen. Att samverka på det här sättet är avgörande, säger Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

Designföretaget Glimakra of Sweden tillverkar och säljer akustiska lösningar till offentliga miljöer. Vid starten år 1948 tillverkades dock vävstolar och företaget hette då Vävstolsfabriken.

– Samarbetet med kommunen startade för ett tag sen när vi upplevde viss personalbrist. Då påbörjades kontakten med arbetsmarknadsenheten, som föreslog ett par kandidater. Just den gången ledde det inte till anställningar, men efter semestern förra året blev behovet akut och vi tog kontakt på nytt vilket har lett till ett par nya timanställningar, berättar Thomas Oscarsson, fabrikschef.

ild på Emun Tesfom, Mohammed Othman och Amin Abdi Farrah tillsammans med Thomas Oscarsson.

Emun Tesfom, Mohammed Othman och Amin Abdi Farrah tillsammans med Thomas Oscarsson, fabrikschef på Glimakra of Sweden.

Vid en rekryteringsträff hos Glimakra of Sweden fick sex kandidater chansen att se den möjliga arbetsplatsen och gå på speedintervju. Tre personer anställdes, varav en hade en praktikplats som övergick i anställning och två fick anställning direkt.

– Jag är helnöjd! Det har funkat väldigt bra mellan oss och arbetsmarknadsenheten, men framförallt med killarna som är duktiga och driftiga.

De nyanställda, Amin, Mohammed och Emun, har inte svenska som modersmål, vilket hade kunnat vara ett hinder om de inte haft tillräckliga svenska språkkunskaper.

– Jag har varit tydlig med hur viktigt det är med svenska språket eftersom de måste kunna sätta sig in i policys och säkerhetsrutiner. Men det har fungerat bra, avslutar Thomas.

 

Kontakta Göingematchningen

Kontakt för företag
För företag som söker nya medarbetare:
Camilla Larsson
044-775 67 94 | camilla.larsson@ostragoinge.se

Kontakt för arbetssökande
Mail: goingematchningen@ostragoinge.se
Göingematchningen på Facebook


Hittade du inte vad du sökte?