Så får du SMS-aviseringar om VA-störningar

Under de senaste dagarna har kommunala vattenbolaget SBVT genomfört några akuta vattenavstängningar. I samband med detta har det uppmärksammats att bolagets SMS-aviseringar till berörda abonnenter inte når alla.

SBVT uppmanar därför alla sina VA-abonnenter, som ännu inte registrerat sitt mobilnummer på deras webb, att göra det.

Som VA-abonnent kan du idag få en del aviseringar om driftstörningar utan att ha registrerat ditt mobilnummer enligt ovan. Det beror på att aviseringarna även når abonnenter vars mobilnummer går att knyta till adressen man är folkbokförd på.

Eftersom en del inte har ett telefonnummer knutet till sin folkbokföringsadress, behövs den manuella registreringen.

Här kan du läsa mer om SMS-aviseringarna och registrera ditt mobilnummer. (Länk till SBVT:s webb.)

Information om hur man registrerar sig för SMS-aviseringar finns även på VA-fakturorna för september och oktober månader.

 


Hittade du inte vad du sökte?