Rökförbud på alla kommunala fastigheter

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som utökar rökförbudet till alla kommunala fastigheter. Det innebär att ingen får röka på våra fastigheter, varken kunder eller andra besökare.

I Östra Göinge har vi rökfri arbetstid för kommunens personal och förtroendevalda, tobaksfri skoltid för elever och rökfria entréer/fönster.

 


För en friskare kommun 

Rökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. I förhållande till andra riskfaktorer för sjukdomsbördan i Sverige ligger tobaksrökning på fjärde plats.

Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, däribland flertalet cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen.

Du kan läsa mer om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens sida (extern länk)


Hittade du inte vad du sökte?