Robotar ökar närvaro och förenklar återgång till skolan

För att öka närvaron i skolan, för elever som varit frånvarande under en längre tid, har Östra Göinge kommun köpt in två lärrobotar som tar elevernas plats i klassrummen. Under vårterminen har ett par elever tagit steget till att vara mer närvarande bland sina klasskompisar tack vare robotarna!

Bild på lärrobot.

Den elev som har en lärrobot, kan styra den hemifrån och integrera med klasskompisar och lärare när roboten är placerad vid en bänk och följer med ut på raster eller dit klasskompisarna bär den.

– Genom den här satsningen underlättas återgång till skolan för eleverna, berättar Stefan Lundin, kommunens IKT-pedagog som introducerar roboten för eleverna, installerar den och sedan följer upp utvecklingen.

Skillnaden mot att koppla upp sig hemifrån med en dator, är möjligheten till integration med klasskompisarna och känslan av att sitta vid en vanlig plats, bredvid dem andra. Genom att roboten bärs med kan eleven även vara med på raster och temadagar.

Så funkar det

Lärroboten fungerar genom att den är kopplad till en iPad som eleven har framför sig hemma. Dels tar roboten in ljud och bild från sin omgivning, dels styr eleven roboten från iPaden och kan se sig omkring, prata, räcka upp handen eller signalera att man vill arbeta ostört.

– Målet är alltid att eleven ska komma tillbaka till skolan, men när steget känns för långt fungerar roboten som viktigt och lite enklare steg att börja med, säger Stefan Lundin.

Efter ett lyckat utfall under vårterminen, har kommunen köpt in ytterligare en lärrobot!

Bild på lärobok.

När roboten lyser blått signalerar eleven att hen vill arbeta ostört.


Hittade du inte vad du sökte?