Resultatet från Polisens trygghetsmätning 2022

Resultaten från Polisens trygghetsmätning 2022 har kommit. Göingeborna upplever att det känns otryggt att resa med kollektivtrafiken och att nedskräpning och skadegörelse är ett problem. Däremot är tilliten i Östra Göinge totalt sett stor och trygghetsindexet är oförändrat de senaste åren, med undantag från i Knislinge där tryggheten ökat för första gången sedan 2016. 

Varje år får slumpmässigt utvalda Göingebor hem en enkät från Polisen med frågor kopplat till trygghet. Frågorna som ställs berör bland annat utsattheten för brott och hur det är att röra sig på orten i olika sammanhang. I år har enkäter skickats ut till 900 Göingebor, tidigare år har den skickats till 600. Av dessa 900 har 64 procent svarat.

Enkäterna delas ut i tre områden. Nedan presenteras dessa områden tillsammans med årets resultat på skalan 0-6, där 0 står för närmast obefintligt problem och 6 står för alarmerande påtagligt problem.

  • Broby och Östanå med närliggande landsbygd (4.08)
  • Sibbhult, Glimåkra och Immeln med närliggande landsbygd (2.62)
  • Knislinge, Hanaskog och Hjärsås (2.62)

Resultatet för kommunen totalt är 3.08. Nedan visas resultatet över tid de senaste fyra åren.

  • 2022 (3.08)
  • 2021 (2.97)
  • 2020 (3.41)
  • 2019 (2.81)

Utsattheten för brott är totalt sett låg (2.0) och har samma värde som rikssnittet.

– Sedan flyktingkrisen har vi legat högt när det gäller otryggheten. Samtidigt ligger otryggheten högre än den faktiska utsattheten för brott. De senaste månaderna har det varit relativt lugnt i kommunens byar, men det var turbulent med gängbildning och bombhot tidigare i år, vilket såklart påverkar otryggheten, framförallt i Broby, säger kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M).

– Tryggheten är oerhört viktig och vi gör flera insatser som ska öka densamma. Bland annat har vi utökat kamerabevakningsområdet i Broby, ansökt om kameraövervakning i Knislinge samt ansökt om utökade möjligheter att använda ordningsvakter i kommunens alla byar, om det behövs. Det pågår även flera sociala och förebyggande insatser, inte minst en stor skolsatsning för högre skolresultat. Vi tror att ju bättre det går för barnen i skolan, desto mindre otrygghet blir det i byarna.

Trygghetsundersökningen genomförs av BRÅ (Brottförebyggande rådet), på uppdrag av Polisen. På BRÅ:s webb kan du läsa mer om undersökningen.


Hittade du inte vad du sökte?