Praktik väg in i kommunen

Khansaa Armoush är den första av deltagarna i Goinge Forward som har fått en anställning i kommunen och detta vill vi uppmärksamma!

Sedan ett par veckor tillbaka arbetar Khansaa Armoush på Göinge In. Göinge In är kommunens mottagningsenhet och fungerar som en hjälp för nyanlända familjer i Östra Göinge.  Vägen till anställning gick via praktik på Prästavångskolan genom arbetsmarknadsprojektet Goinge Forward.  Goinge Forward är ett samarbete mellan Östra Göinge kommun och Arbetsförmedlingen.

 

Khansaa trivs med arbetet på Göinge In och berättar att språkstödjarna är omtyckta av både personal och deltagare:

– Inför skolstarten är språkstödjarna till stor hjälp för barnen. Barnen är här fyra veckor inför skolstarten och under den tiden kan vi förebreda barnen på svensk skolgång och öva på det svenska språket. Vi har även svenskundervisning för föräldrarna så att de också är rustade inför studier/arbete. Information är en viktig del i integration och när vi hjälper barnen hjälper vi även föräldrarna.

 

På Göinge In hjälper Khansaa till med mycket:

– Jag trivs jättebra och tycker om att arbeta här. Jag hjälper till med språket och tolkar till de som behöver det.  Jag kan förklara för besökarna vad som händer och svara på frågor, både på svenska och på deras hemspråk. Är det något de inte har förstått så kan jag fånga upp det och förklara vad informationen betyder och så vidare.

 

Att Khansaa själv har varit ny i Sverige och har gått samma väg till det svenska språket och arbete tror hon är en fördel:

– Jag har själv varit i deras situation så jag förstår vilka behov de har. Jag har haft praktik i verksamheter och det gjorde att jag fick en anställning i kommunen. Jag vill vara en förebild och visa deltagarna att det går att få arbete och komma in i samhället. Praktik är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden. Du får erfarenhet samtidigt som du blir bättre på svenska. Att kunna svenska har underlättat mycket och hjälp mig in i samhället. Svenska är lätt, men skånska är svårare, säger Khansaa och skrattar.

 

Khansaa är positiv till praktik och genom kommunens projekt Goinge Forward fick hon hjälp att hitta en praktikplats:

– Under praktiken fick jag bra vägledning och min handledare var noga med att följa upp och hjälpa till om jag behövde det. Praktiken gav mig arbetslivserfarenhet och gjorde att det blev lättare för mig att bli en del av det svenska samhället.

 

I Syrien arbetade Khansaa som översättare och studerade engelsk översättning på universitetet under fyra år. I framtiden drömmer Khansaa om att arbeta som kontakttolk och planerar att utbilda sig till detta.

 

Vi har också pratat med Tomas Olsson, som är arbetsledare på Göinge In. Han berättar om vikten att våga ta in praktikanter i verksamheten:

– Praktikanter berikar verksamheten och höjer kvaliteten på verksamheten. Praktik leder till att verksamheten även har möjlighet till att känna efter vilka behov som finns, som man kanske inte har tänkt på, förklarar Tomas.

 

Tomas tror att vi kommer att möta nya utmaningar i kommunen och då kommer vi att behöva ny kompetens:

– Praktik är ett bra sätt att utveckla kompetensen och möta utmaningarna. Jag tycker även att det är fantastiskt att ha Khansaa på Göinge In och visa för våra deltagare att det går att få jobb och lära sig det svenska språket.

 

Vi tycker att det är jätteroligt att Khansaa har blivit en av våra kollegor och hälsar henne välkommen till Östra Göinge kommun!


Hittade du inte vad du sökte?