Positiva resultat för Östra Göinges grundskolor

Östra Göinge kommun tar ett kliv upp till plats 181 i SKL:s Öppna jämförelser för grundskola 2017, en förbättring med 35 placeringar jämfört med föregående år.

– Det är väldigt glädjande att se att Östra Göinge klättrar och får bättre resultat. Det är ju ett tecken på att de insatser som satts in börjar ge resultat, säger utvecklingsledare Ulrika Olsson.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) jämför årligen resultat- och resursindikatorer för grundskolan på kommunnivå i så kallade öppna jämförelser. Resultaten beskrivs med hjälp av så kallade modellberäknade värden. Det innebär att man tittar på vad elevgruppen förväntas ha för måluppfyllelse utifrån bl.a. föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. En uppskattning görs och man får fram ett beräknat värde som sedan jämförs med de värdet elevgruppen faktiskt fick.

Grundskolorna i Östra Göinge kommun har klarat sig mycket bra och klättrat markant från föregående år. I kategorin ”elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen” är värdet för Östra Göinge 3,4 procentenheter över det förväntade värdet, jämfört med förra årets 1,8. Och i kategorin ”elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram på gymnasiet” ligger värdet nu på 2,7 procentenheter över det förväntade resultatet, jämfört med förra årets 0,6.

– Det här är värden vi är väldigt stolta över! En ranking påverkas ju alltid av vad som händer i de andra kommunerna och även om vi har oförändrade villkor i vår kommun kan vår position flyttas på grund av detta. Men att de modellberäknade värdena har förbättrats är faktiska värden utifrån vår kommun som inte påverkas av hur det går för andra kommuner.

Sofia Nilsson (C), ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet håller med.

– Det är jätteroligt att vi ser att våra satsningar ger resultat! Det har varit ett prioriterat mål från politikens och femklöverns sida att alla elever ska få sin gymnasiebehörighet. Det är ett långsiktigt arbete innan man börjar se resultat men nu vet vi att vi har haft rätt fokus, säger Sofia (C).

Ett led i det arbete som gjorts i Östra Göinges kommun för att förbättra resultaten i skolor och höja måluppfyllelsen har kommunen satsat stort på språkutveckling där strategin ”En bra start i livet” har spelat en huvudroll. Satsningar har även gjorts på projekt med syfte att främja närvaro hos elever och att ge rektorer och pedagoger bättre verktyg och förutsättningar för sitt dagliga arbete.

– Nu ska vi bara fortsätta på inslagen bana, säger Sofia Nilsson (C).

 


Hittade du inte vad du sökte?