Östra Göinge toppar rankning av kommunernas miljöarbete i nordöstra Skåne

Östra Göinge rankas på första plats i nordöstra Skåne och på femte plats i hela Skåne i den nya kommunrankning över hur många åtgärder för miljömålen de skånska kommunerna har genomfört. Tillsammans har de skånska kommunerna genomfört 75 procent av åtgärderna, helt eller delvis, berättar Länsstyrelsen Skåne.

– Länets kommuner har realiserat och påbörjat många åtgärder, som alla är viktiga för att Skåne ska nå miljömålen. De skånska miljömålen är högt satta och svåra att nå. Men tittar vi på åtgärderna som tar oss mot målen är Skåne faktiskt på god väg att klara programmet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, berättar Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne som ansvarar för uppföljningen av miljömålen.

Kommunerna har gjort en självskattning över i vilken omfattning de har genomfört sammanlagt 56 åtgärder där de är utpekade som huvudaktör. Denna ligger till grund för rankningen som toppas av Lomma kommun. Lomma har genomfört 39 av de åtgärder som bedömdes som relevanta för kommunen. I nordöstra Skåne hamnar som sagt Östra Göinge högst, med en femte plats.

– Framgångsfaktorn i arbetet med hållbarhetsfrågor är att det ska genomsyra hela organisationen, att alla känner sig delaktiga. Man måste jobba brett för att kunna förändra, säger Andréa Raivander, miljöchef på Östra Göinge kommun.

Här kan du ta del av hela kommunrankningen

 


Hittade du inte vad du sökte?