Östra Göinge och Osby startar gemensam enhet för ekonomiservice

I maj bildade Osby och Östra Göinge kommuner en gemensam enhet för ekonomiservice.

Samarbetet ska bidra till:

  • en mer tidsmässigt tillgänglig ekonomiservice
  • minskad sårbarhet
  • en mer kostnadseffektiv organisation.

Ekonomicheferna, Mattias Larsson i Östra Göinge och Gunnar Elvingsson i Osby:

”Vi ser stora samordningsfördelar med en gemensam ekonomiserviceenhet säger de båda. Samma typ av arbetsuppgifter utförs på de båda kommunernas ekonomiavdelningar, vi använder samma ekonomisystem och har samma IT-miljö. De båda kommunerna samarbetar redan idag kring flera områden, exempelvis bildades 2020 en gemensam löneenhet. Vi ser ökat samarbete som en framgångsfaktor för mindre kommuner.”

Samarbetet sker genom civilrättsligt avtal. Den gemensamma enheten kommer att vara organiserad inom Östra Göinge kommuns ekonomiavdelning.


Hittade du inte vad du sökte?