Östra Göinge och Osby bäst i landet på avfallshantering!

Årets avfallskommun är korad. Det blev Osby kommun som tog hem förstaplatsen och Östra Göinge som knep andraplatsen. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden var det som bidrog till placeringen.

– Kommunerna har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Kommunborna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 78 kg restavfall per person ligger långt under riksgenomsnittet som är 157 kg per person 2021.

Östra Göinge och Osby kommun ingår båda två i bolaget ÖGRAB.

– Vi är stolta över att ha blivit årets avfallskommun. ÖGRAB införde tidigt fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl vilket bidrar till den bra sorteringen. Även flerbostadshusen har en väl utbyggd sortering som tillsammans med våra kommunikationsinsatser bidrar till det positiva resultatet och höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.

Läs mer på Avfall Sveriges webbplats


Hittade du inte vad du sökte?