Östra Göinge och Kristianstad undersöker möjlighet till samarbete i VA-frågor

Östra Göinge och Kristianstad kommuner har skrivit på en avsiktsförklaring om ett framtida samarbete kring vatten och avlopp, vilket innebär att vi gemensamt kommer att utreda vad ett samarbete skulle innebära ekonomiskt och miljömässigt. Kommunerna har ett gemensamt intresse av långsiktig planering och samarbete kring framförallt dricksvatten och avloppsvatten för att skapa ett säkrare, effektivare och mer miljövänligt arbete med vatten och avlopp.

Redan idag finns ett samarbete när det gäller dricksvatten, där Östra Göinge köper dricksvatten av Kristianstad. Avsiktsförklaringen innebär att kommunerna gemensamt kommer att utreda förutsättningarna för att samarbeta även kring avloppsvatten och andra kringfrågor.

Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande:
– Vi gör bedömningen att vi kan få både miljömässiga och ekonomiska vinster genom att samarbeta, och utredningen som ska genomföras får titta djupare på om detta stämmer. Kan vi få en miljövänligare hantering av vatten och avlopp samtidigt som vi får en effektivare verksamhet är det en fantastisk möjlighet!


Hittade du inte vad du sökte?