Östra Göinge kommun skriver avtal med Youngstival

Östra Göinge kommun och den ideella föreningen Youngstival har skrivet ett Idéburet offentligt partnerskapsavtal(IOP). Ett IOP-avtal innebär att offentlig och idéburen sektor gemensamt ska uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

I detta fallet innebär det att Youngstival, som jobbar med social hållbarhet och ungdomars personliga utveckling, ska starta upp en filial i Östra Göinge som kommer erbjuda kommunens ungdomar mellan 14 och 24 år, en mötesplats för personlig utveckling, vägledning, idéverksamhet och hjälp med kontakter till näringslivet. Mötesplatsen kommer ligga i arbetsmarkandsenhetens lokaler i Broby.

Föreningen Youngstival är ideell och arbetar inkluderande. Oavsett kön, sexuell läggning, bostadsort, funktionsnedsättning, utbildnings- och inkomstnivå, etnicitet eller religion ska ALLA få samma möjligheter. Föreningen, som även är verksam i andra skånska kommuner, drivs av verksamhetsledare och unga engagerade. Arbetet kommer att dra igång till hösten 2024. Vill du veta mer om Youngstival kan du läsa här.Hittade du inte vad du sökte?