Östra Göinge kommun samverkar för hållbar destinationsutveckling

Vi reser allt mer – mot nya destinationer och upplevelser. Turismen är den tredje största exportnäringen i världen och är ofta en motor i utvecklingen för platser, hela regioner och länder. Ibland kan dock ökad turism och tillväxt vara en belastning för de platser som besöks. För att turismen ska vara en del av en hållbar framtid behöver alla aktörer arbeta mot samma, hållbara mål.

Under hösten medverkar därför Östra Göinge kommun i en strategisk samverkan där turismen ska vara med och forma en hållbar destinationsutveckling och framtid. Även Kristianstad, Hässleholm, Bromölla och Osby kommuner medverkar.

Bild på man som paddlar kanot i sjön Immeln.

Immeln. Foto: Precious People

– För att vara en hållbar och långsiktig destination där invånarna är stolta över sin plats och dit besökarna gärna återvänder ska vi arbeta tillsammans, inom kommunen, med invånare, företag och föreningarna, säger Anna Bertram, tillväxtstrateg i Östra Göinge kommun.

Den strategiska färdplanen Tourism Matters har tagits fram av det regionala bolaget Tourism in Skåne, i bred förankring och i samarbete med länets offentliga aktörer. Fokus i Tourism Matters är fem strategier som ska säkra att turismen leder till ökad förståelse mellan människor och högre livskvalitet för både besökaren och boende.

De fem strategierna är:

  • Vi säkerställer turismens roll i samhällsutvecklingen
  • Vi stimulerar till ett omtänksamt värdskap och ett ansvarsfullt gästskap
  • Vi strävar efter ett balanserat besöksflöde
  • Vi skapar förutsättningar för innovationskraft
  • Vi stärker Skånes attraktionskraft genom tre teman – naturturism, mat & dryck och en kreativ livsstil

– Besöksnäringen är så viktig framöver. Det är här jobben kommer finnas i framtiden och fler besökare till platsen kommer bidra till ett rikare utbud av upplevelser och en levande landsbygd. Besökaren är gäst under sitt besök och ska bli väl mottagen, men ska också visa hänsyn under sitt besök. Vi ska göra det lätt för våra besökare att göra rätt, avslutar Anna Bertram.

Läs mer om arbetet med destinationsutveckling på Skåne Nordosts webb.


Hittade du inte vad du sökte?