Östra Göinge kommun säljer Hovslagaren 3

Östra Göinge kommun planerar för en försäljning av fastigheten Hovslagaren 3 till koncernen Diedenporten/Ekodoor.  Kommunen tog över fastigheten av Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB när det bolaget såldes.

Fastigheten värderas idag till ca 8 miljoner kronor och försäljningen blir för samma belopp, med avdrag för felaktigheter i fastigheten. Avtalet innehåller villkor om att Kommunfullmäktige måste godkänna affären innan den genomförs.

Ärendet kommer att beslutas i Kommunstyrelsen den 12 juni och i Kommunfullmäktige den 19 juni. Enligt plan ska tillträde till fastigheten ske den 1 juli år 2019.

Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande:
– Vi har under flera år arbetat intensivt med att avyttra våra industrifastigheter för att stärka det lokala näringslivet. Det känns verkligen kul att få till den här försäljningen, som är en av de sista. Försäljningen är bra för både kommunen och för det lokala företaget som nu får ytterligare möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Nils Kristensson, VD Diedenporten AB:
– Vi har i många år haft en mycket bra dialog med kommunen under det att vi i Broby utvecklat vår kärnverksamhet, tillverkning och försäljning av dörrar och garageportar. Då kommunen inte vill äga industrifastigheter känns det därför naturligt att vi förvärvar fastigheten.

Kontakt för mer information

Oscar Nilsson, ekonomichef

044-775 65 96 | oscar.nilsson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?