Östra Göinge kommun och Polisen utökar och stärker sitt samarbete

Rolf Paimensalo, från Polisen, tillsammans med Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har tillsammans med Polisen identifierat fyra stycken prioriterade områden som är viktiga för att öka Göingebornas upplevda trygghet. Utifrån varje område har ett löfte formulerats till Göingeborna för år 2019.

Prioriterade områden år 2019

– Missbruk av narkotika och andra droger bland barn och unga
– Trygg och säker trafikmiljö
– Trygghet i Göingebornas livsmiljö
– Förebygga inbrott i bostäder

Löfte till Göingarna år 2019

Östra Göinge kommun och Polisen lovar att arbeta för att minska missbruk av narkotika och andra droger bland barn och unga. Under år 2019 ansvarar polisen för att samordna två större insatser tillsammans med kommunen, skatteverket och tullverket för att minska olaglig försäljning av cigaretter, tobak och andra droger. Polisen och kommunen ska komplettera insatserna med minst två gemensamma tillsynsbesök under året.

Östra Göinge kommun och Polisen lovar att arbeta för en trygg och säker trafikmiljö i Östra Göinge kommun. Under år 2019 ska minst 15 riktade trafikkontroller genomföras tillsammans med en informationskampanj för att minska buskörning och sänka hastigheten.

Östra Göinge kommun och Polisen lovar att arbeta för att öka tryggheten i Göingarnas livsmiljö. Under år 2019 ska polisen och kommunen öka sin närvaro på de platser där Göingarna upplever störst otrygghet.

Östra Göinge kommun och Polisen lovar att arbeta för att förebygga inbrott i bostäder. Under år 2019 ansvarar kommunen för att tillsammans med polisen starta nätverk för grannsamverkan i kommunens byar.


Rolf Paimensalo, från Polisen, tillsammans med Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

Hittade du inte vad du sökte?