Östra Göinge kommun beviljas medel för att finna innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Skånes Ess beviljar ett projektstöd på nästan 1,3 miljoner kronor för ett projekt för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Projektet ska främja små och medelstora företags etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Samverkan mellan företag i bygden ska stärkas och skapandet av affärsmöjligheter genom att koppla samman den som har en idé med den som vill vara med att finansiera eller investera, ska bidra till utveckling bland företagsamheten i Östra Göinge.

Skånes Ess motivering lyder:
”Projektet har en stark ambition att skapa arbetstillfällen i Östra Göinge genom nya innovativa finansieringsformer. Man försöker hitta nya metoder för finansiering av goda företagsidéer då det idag är svårt att låna till företagande på traditionellt sätt. Ett riktigt bra projekt där många nya företagsidéer kan få plats och utvecklas. Utifrån ansökan kommer projektet ha högt i tak och en förståelse för olika behov som uppkommer längs vägen. Ansökan passar väl in i strategin och bidrar till målen i insatsområdet konkurrenskraft. LAG ser det som viktigt att resultat och möjlighet ska spridas i Skånes Ess område.”

För att beslutet ska vinna laga kraft krävs ett formellt beslut av Jordbruksverket, vilket förväntas under sommaren 2017.

– Jag är väldigt glad över det här beskedet och att vi nu tar flera steg för att förbättra förutsättningarna för fler företag på landsbygden, kommenterar Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner
Karl-Axel Hill, näringslivschef, 044-775 64 10
Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande, 044-775 60 95

logotyp-innovativa-finansieringslosningar


Hittade du inte vad du sökte?