Östra Göinge inspirerar vid skolutvecklingskonferens

Varje år arrangerar Skånes kommuner en skolutvecklingskonferens för hundratals pedagoger, skolledare och forskare. I år deltar Östra Göinge kommun både som åhörare och föreläsare.

2023 års Skolutvecklingskonferens äger rum den här veckan och har ett program fullspäckat med föreläsningar på olika teman kopplat till skolutveckling. I ett av föreläsningsspåren berättar en av kommunens didaktiker, Susanne Ellerström, och två förskollärare, Jessica Dribe Berntsson och Frida Liljekrantz, om det pågående arbetet för barns ökade språkutveckling oavsett förstaspråk i förskolorna.

Bild på Jessica Dribe Bertnsson, Susanne Ellerström och Frida Liljekrantz.

Jessica Dribe Berntsson, Frida Liljekrantz och Susanne Ellerström på scen vid regionala skolutvecklingskonferensen i Landskrona.

– Det har varit ett gediget arbete inom förskolan där alla pedagoger har varit delaktiga  och engagerade på olika sätt som har gett resultat på barnens språkutveckling. Vi har också genom avstämningar uppmärksammat att pedagogerna kan se sin egen progression av sin undervisning som har gett effekt på utbildningen som barnen erbjuds, säger Susanne Ellerström, didaktiker.

– Under skoltvecklingskonferensen möts forskning och praktik och det är roligt att vi i Östra Göinge omnämns som ett föredömligt exempel kopplat till hur vi arbetar med språkutveckling inom förskolan, säger avdelningschef Daniel Albin och fortsätter berätta om resultaten:

– Det vi ser nu vid överlämning mellan förskola och förskoleklass är att barnens språkförståelse förbättrats sedan tidigare överlämningar.

Arbete med ökad närvaro i förskolan

Parallellt med det språkutvecklande arbetet har Östra Göinge kommun påbörjat ett arbete med att öka förskolebarnens närvaro.

– Dels påverkar låg närvaro barnens utveckling negativt, precis som den gör i grundskolan. Dels kan det vara en trend som barnen riskerar att ta med sig upp i grundskolan där vi vet att det finns ett starkt samband mellan närvaro och kunskapsutveckling, säger Daniel Albin.

Det nya arbetet implementeras till en början på två ”pilotförskolor”, där vårdnadshavare till barn med oroande låg närvaro bjuds in till samtal.

Skolresan 2030

I Östra Göinge pågår en omfattande skolsatsning, med det långsiktiga målet att nå det genomsnittliga meritvärdet 230 poäng för eleverna i årskurs 9 år 2030. Skolsatsningen engagerar hela kommunförvaltningen.

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?