Östra Göinge har Skånes bästa hemtjänst!

Skånes bästa hemtjänst finns i Östra Göinge. Det visar resultatet i Socialstyrelsens årliga nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” där Östra Göinges hemtjänst ligger i topp i Skåne och på tredje plats i hela landet.

I Socialstyrelsens undersökning har äldre personer med hemtjänstinsatser svarat på frågan om hur nöjda eller missnöjda de är sammantaget med den hemtjänst som de har.

Av de personer i Östra Göinge kommun som har hemtjänst och som svarade på undersökningen uppgav 97 % att de får ett bra bemötande från personalen. 95 % har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov och 93 % känner sig trygga på sitt äldreboende.

– Det är jätteroliga siffror att höra! Det har varit en strategisk satsning där vi har hållit fast vid att den upplevda kvaliteten hos våra kunder ska öka, säger Sofia Nilsson (C), ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.

– Men framförallt är det våra fantastiska medarbetare inom hemtjänsten som ska ha ett stort tack! De gör ett otroligt arbete varje dag, fortsätter Sofia Nilsson (C).

Du kan läsa mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida


Hittade du inte vad du sökte?