Östra Göinge förbättrar sitt resultat i Svenskt näringslivs enkätundersökning

Idag presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning Företagsklimat, där Östra Göinge klättrat rejält från det totala omdömet 3.46 år 2019 till 3.80 år 2020. Ökningen syns på samtliga mätområden.

Graf som visar Östra Göinges resultat över tid.

– Det är glädjande att dels vårt, men framförallt företagens eget arbete har gett resultat. Den här förflyttningen gör vi tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) och fortsätter:

– Vi beslutade snabbt under pandemins första fas att vi skulle bli ännu mer tillgängliga för företagen och vara ett kännbart stöd.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunens näringslivschef genomför sedan flera år gemensamma företagsbesök varje vecka. Under år 2020 ökades dessa i antal och varje enskilt besök har dessutom anpassats efter företagens individuella behov av rådgivning genom att ytterligare tjänstemän medverkat.

–  Vi ökar avseende ”service och bemötande”, vilket vi ser som ett kvitto på att den satsning vi gjort, för att komma närmare våra företag och förstå deras verksamheter och behov, har lyckats. Det här arbetet ser vi inte som fullgjort, utan kommer även framåt arbeta stenhårt för att bli ännu bättre inom, säger näringslivschefen Fredrik Persson.

Läs mer om Östra Göinges resultat på Svenskt näringslivs webbsida.

 


Hittade du inte vad du sökte?