Östra Göinge är bland de effektivaste kommunerna

– Vi har arbetat hårt i tio år för att bygga en stark ekonomi, höja kvaliteten i våra verksamheter och för att klara en stor befolkningsökning. Nu ser vi tydligt att vi lyckats. Östra Göinge är en av de effektivaste kommunerna i Skåne och Sverige. Jag är både glad och stolt, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).  Effektivitet handlar ju om att ge kommuninvånarna mesta möjliga värde för skattepengarna.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har på Finansdepartementets uppdrag utvecklat en modell för att kunna jämföra hur skickliga Sveriges kommuner är på att använda sina resurser effektivt. RKA:s modell bygger på tre komponenter:

  • Resurser, som är pengar till verksamheten
  • Resultat, som är uppnådd kvalitet i verksamheten
  • Volymer, som är antalet producerade platser i verksamheten

De tre komponenterna ligger till grund för beräkning av ett effektivitetsindex per verksamhet och ett effektivitetsindex för varje kommun totalt. Indexskalan går från 0 – 100. För att göra kommunernas resultat jämförbara har hänsyn tagits till strukturella skillnader mellan kommunerna såsom åldersstruktur och socioekonomi. I RKA:s rapport som presenterades nyligen placerar sig Östra Göinge mycket högt med effektivitets- index 75. Det innebär att av Skånes 33 kommuner rankas Östra Göinge på fjärde (4) plats och bland Sveriges 290 kommuner rankas Östra Göinge på tjugonde (20) plats.

– Att Östra Göinge placerar sig så bra i jämförelse med andra kommuner är nästan ett under. Inte minst med tanke på vårt utgångsläge för 10 år sedan och den enorma utmaning som den mycket stora inflyttningen under de senaste sju åren  inneburit. Men vi ska inte nöja oss med detta. Låt oss sikta på att bli den effektivaste kommunen i landet, säger Patric Åberg (M).

Läs mer i RKA:s rapport.


Hittade du inte vad du sökte?