Nytt kommunhus – här är vi nu

Efter att TT-nämnden i förra veckan beviljat det rivningslov som kan ge plats för byggandet av ett nytt kommunhuset ser vi fram emot att påbörja nästa fas i projektet om cirka 4 veckor. Detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

Vi står då inför utmaningen att slutligt utforma byggnaderna baserat på våra verksamheters behov och inom budget. Detta är en kreativ process som kan innebära att vi under hösten eller vintern presenterar nya gestaltningsförslag baserat på grundidén (nedan skiss).

Under en lite senare del av processen kommer kommunens egna verksamheter involveras och få tycka till om de lösningar som tas fram.

Skissförslag över nya kommunhuset.

Gestaltningsskiss grundidé.

Kontakt

Ulf Eriksson, projektledare
044-775 64 41, ulf.eriksson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?