Sorg i Östra Göinge

Igår måndagen den 11/1 inträffade en mycket tragisk händelse på Göingeskolan i Broby. Två elever hamnade i konflikt varvid den ene blev knivskuren. Trots snabbt omhändertagande och akut transport till sjukhus gick inte den knivskurne pojkens liv att rädda. Han avled i går eftermiddag.

Den andre pojken togs till förhör av polisen och socialtjänsten.

Skolledningen och personalen agerade snabbt för att möta situationen. Lärare och elever på skolan informerades. Dessutom togs kontakt med alla elevers föräldrar för att berätta om det inträffade. Skolledningen förstärktes omgående med produktionschefen och bildningschefen samt säkerhetssamordnaren. Därtill med personal från elevhälsan och öppenvården. Senare anslöt också kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kyrkoherden i Broby.

Igår kväll hölls Göingeskolan öppen för elever, föräldrar och andra berörda som ville samtala eller få stöd med anledning av det inträffade.

Idag tisdag den 12/1 är Göingeskolan öppen för alla elever och medarbetare, men ingen undervisning bedrivs. Istället har dagen inletts med en minnesstund och därefter klassvisa samlingar. Till stöd för alla finns elevhälsan, öppenvården, företagshälsovården och säkerhetssamordnaren på skolan under hela dagen.

Nu planeras för ytterligare samtalsmöten de närmaste dagarna till stöd för föräldrar och andra berörda.

Våra tankar går idag främst till de båda drabbade familjerna. Broby kyrka är öppen hela dagen idag och en minneshögtid kommer att hållas kl 18.00, dit alla är välkomna.


Hittade du inte vad du sökte?