Nya regler när du ska bygga, riva eller förändra

karta med pennor

Har du fått bygglov och startbesked? Glöm inte att vänta fyra veckor innan du börjar bygga.

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag och nya regler i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Dessa lagändringar påverkar när beslutade bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, det vill säga påbörjas.

Tidigare kunde en beslutad åtgärd påbörjas direkt, men lagändringarna innebär att byggstart får ske först fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (POIT). Det gäller även om du har fått ett startbesked.

Mer information om lagändringarna hittar du på Boverkets hemsida

Enligt den nya Plan- och bygglagen ska alla lov och förhandsbesked kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Du kan ta del av dessa på Bolagsverkets hemsida.


karta med pennor

Hittade du inte vad du sökte?