Nya dataskyddsförordningen gäller från 25 maj – alla chefer och flera medarbetare deltog vid genomgång

I förra veckan fick alla Östra Göinges chefer och alla medarbetare som arbetar med informationssäkerhet en genomgång av den nya dataskyddsförordningen inom EU.

Ökat skydd för er Göingebor

– Dataskyddsförordningen som även förkortas GDPR, efter engelskans General Data Protection Regulation, innebär ett bättre skydd för invånarnas integritet, säger Peter Gripner, avdelningschef Digital utveckling. Målet med den nya förordningen är att skydda individers grundläggande fri- och rättigheter med särskilt rätt till skydd för personuppgifter samt att skapa rörlighet för personuppgifter inom EU.

– Förordningen gäller alla organisationer, privata, kommunala samt myndigheter men även organisationer som är etablerade utanför EU och erbjuder varor och tjänster till registrerade som befinner sig i EU.

Östra Göinge kommun tackar Jonas Ledendal från Lunds Universitet för en mycket informativ och lärorik eftermiddag!

 

Förordningen antogs 27 april 2016 och kommer börja gälla 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.

Läs mer på
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/


Hittade du inte vad du sökte?