Ny statistik visar lägre arbetslöshet i Östra Göinge

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar värden som fortsätter i rätt riktning. Östra Göinge har nu en arbetslöshet under tolv procent i gruppen 16-64 år öppet arbetslösa och i program (11,9 %). Även arbetslösheten bland ungdomar fortsätter neråt och landar på 15,3 %. Siffrorna vid samma tid förra året var 13,5 % respektive 19 %.

För gruppen utrikes födda har också stora förflyttningar skett, även om arbetslösheten är fortsatt hög i gruppen. Idag är den siffran 45 % och för ett år sedan 54,4 %.

Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande:
– De här siffrorna gör mig väldigt glad och det här är ett kvitto på att strukturen med den nya arbetsmarknadsenheten ger resultat. En av våra viktigaste politiska frågor är att få fler göingar i arbete.

Åsa Linné, enhetschef Arbetsmarknadsenheten:
– Det är fantastiskt kul. Vi ser att våra olika insatser är framgångsrika och har god hjälp av en fortsatt en bra konjunktur.

 

Jobbmatchningen har varit framgångsrik och återkommer i höst

Arbetsmarknadsenheten är en verksamhet i ständig utveckling som arbetar för högre sysselsättning och egenförsörjning. Jobbmatchningen på tisdagar är en insats som varit en mycket uppskattad mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare samt studie- och yrkesvägledare.

Vid matchningstillfällena har många positiva möten skett som lett fram till både arbete och studier. Jobbmatchningen tar en paus över sommaren och är tillbaka igen tisdagen den 27 augusti klockan 10-12.


Hittade du inte vad du sökte?