Ny bredbandsstatistik för Östra Göinge

Post- och telestyrelsens (PTS) årliga bredbandskartläggning som synliggör hur fiberutbyggnaden ser ut i Sverige har nu presenterats. Statistiken åskådliggörs genom Bredbandskartan, vilken enligt PTS kommer uppdateras inom kort. Den statistik som nu presenteras gäller för 1 oktober 2020 och avser hushåll.

Sifforna från PTS visar att 65 % av hushållen i Östra Göinge kommun har inkopplad fiber på minst 100 Mbit/s och 79 % har tillgång till eller absolut närhet till befintlig 100 Mbit/s infrastruktur.

– PTS har ändrat sitt sätt att mäta jämfört med tidigare. Östra Göinge har fått något fler hushåll med fiber, men sjunker ändå andelsmässigt på grund av det nya mätsättet. Men det spelar ingen roll, vi vet oavsett att vi har en lång bit kvar till en helt uppkopplad kommun. Därför jobbar vi stenhårt på olika sätt gentemot staten, Region Skåne och nätbyggare för att fler ska få fiber i Östra Göinge, säger kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Lyckestam Jönsson (M).

Daniel Lyckestam Jönsson vidareutvecklar.

– Vi måste fortsätta kämpa för att fler ska få tillgång till fiber i Östra Göinge. Grundproblemet är fortfarande att staten inte lyckas leverera och uppnå sin egen målsättning. Det fattas för många miljarder helt enkelt, några kommuner har fått statliga fiberbidrag, andra inte. Östra Göinge tillhör dem som inte prioriterats.

PTS bredbandsstöd 2021

Just nu pågår dessutom ett intensivt arbete hos PTS kring det bredbandsstöd som ska bli möjligt att söka för nätbyggare under 2021. Bredbandsstödet kan sökas för utbyggnad till utpekade byggnader som listas i en så kallad byggnadsförteckning, vilken tas fram genom en kartläggning där PTS identifierar byggnader i glesbygd. Nyckeltalet sökt stöd per byggnad används för att prioritera bland sökta utbyggnadsprojekt.

– Ett problem är att Post-och telestyrelsens inriktning på de bidrag som ska betalas ut i år inte gynnar landsbygd med svårare markförhållanden utan riktas mot områden där man ”får mest pang för pengarna”, dvs tätbefolkad landsbygd med lättare markförhållanden. Därför ser vi också att de kommunerna i Skåne med lägst andel fiberuppkopplade hushåll återfinns i östra Skåne, avslutar Daniel Lyckestam Jönsson.

 


Hittade du inte vad du sökte?