Nu går startskottet för projektet Önskad sysselsättningsgrad

Östra Göinge kommun genomför sedan hösten 2016 ett projekt inom äldreomsorgen kallat ”Önskad sysselsättningsgrad med heltidsarbete som norm”. Avtalet börjar gälla den 1 december och under de två första veckorna i december är det äntligen dags för projektet att starta ute i verksamheterna.

Syftet med Önskad sysselsättningsgrad är att skapa förutsättningar för de medarbetare inom äldreomsorgen som vill arbeta heltid. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.

– Detta är ett unikt projekt och en ny metod att arbeta efter. Som medarbetare har du möjlighet att påverka ditt schema på ett helt annat sätt, vilket i sig skapar en möjlighet för våra medarbetare att kunna få ihop sitt livspussel, säger Katarina Stoltz, chef för äldreomsorgsavdelningen.

Tryggare anställningsformer med förhöjd grundbemanning

Med en förhöjd grundbemanning blir resultatet tryggare anställningsformer och att medarbetarna som möter äldreomsorgens kunder i större utsträckning har både rätt kompetens och en ökad trygghet i att utföra sina arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen.

– Förhöjd grundbemanning innebär att vi har anställt fler än vi behöver för den egna verksamheten. Vi blir våra egna vikarier. På så sätt får vi också en bättre kontinuitet och det blir färre ansikten för våra kunder, säger Katarina.

Peter Ujvari, enhetschef hemtjänsten, instämmer.

– Detta med förhöjd grundbemanning är speciellt för oss som kommun. Vi behöver bli fler resurser, fler ”huvuden” och de vi anställt nu är de som tidigare varit våra vikarier. Så istället för att gå som timvikarier är de nu tillsvidareanställda eller timanställda.

Trygga anställningsförhållanden är viktigt för att kunna leva här och nu. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning.

– Detta blir naturligt även ett jämställdhetsarbete. Du ska kunna leva på din lön, oavsett om du är ensamstående eller inte. Med en heltidsanställning har du en helt annan möjlighet att kunna skapa balans mellan privatliv och yrkesliv, säger Stoltz.

För medarbetaren innebär projektet en möjlighet att arbeta med en högre sysselsättningsgrad, vilket innebär en högre inkomst och pension. För kunden kan effekten av att fler kompetenta medarbetare ges möjlighet att arbeta mer, bidra till högre kvalitet och kontinuitet i förhållande till kundernas behov.

Men att succesivt ställa om organisationen till heltid som norm innebär en omfattande förändringsprocess. Något som inte alltid är så lätt i en stor organisation.

– Man måste ha en stor respekt för att vi är olika personer som behöver olika tid att acceptera en förändringsprocess. Men medarbetare har fått vara delaktiga i resan och det har skapat både en större förståelse och en möjlighet att ta till sig informationen på ett bra sätt, menar Katarina Stoltz.

Cecilia Sonesson, bemanningsspecialist på Östra Göinge kommun, håller med.

– Det kommer att ta lite tid och inget blir perfekt från början. Det finns framtaget en handbok men vi kan inte förutse allt som kommer upp, så den får vi revidera efter hand, säger Cecilia.

Från vänster: Cecilia Sonesson, Venke Husevåg, Katarina Stoltz, Peter Ujvari


Hittade du inte vad du sökte?