Stegen mot fossilbränslefria fordon syns nu på vägarna!

Ett av kommunens politiska mål är att alla kommunens fordon är fossilbränslefria år 2025. Som det ser ut idag kommer det målet uppfyllas i god tid. Redan under juli månad tas 32 nya elbilar in i verksamheterna. Dessa kännetecknas av en ny stripning, med en symbolisk stickkontakt och budskapet ”Vi kör klimatsmart!”.

Håkan Martinsson, arbetsledare Förråd och verkstad:
– Samtliga bilar som köps in är miljöklassade vid inköpstillfället men efterhand som miljöklassningarna förändras och bilarna åldras halkar man efter. De nya miljöbilarna spar inte bara på miljön, de är även kostnadseffektiva. En elbils driftkostnad för till exempel bränsle (el), fordonskatt, service och underhåll är lägre än för ett fossildrivet fordon.

Kommunens fordon används i 18 olika verksamheter, de flesta inom hemtjänsten, och är idag 110 stycken. Det finns idag laddningspunkter för elbilarna i Knislinge, Broby och Lunnom. Laddningspunkter kommer även att sättas upp i Glimåkra och Sibbhult.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?