Nu är det dags att tycka till!

Har du, eller någon du känner, fått hem undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” i brevlådan? Var med och påverka resultatet, svara senast den 24 maj.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? skickas ut av Socialstyrelsen och är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars får därför cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

  • Enkäten skickas ut mellan den 11-15 mars.
  • Sista dagen att svara är den 24 maj.

 

Undersökningen finns också som webbenkät, där du även kan svara på flera språk. Instruktioner för hur detta går till finns i den enkät du fick i posten.

Mer information om undersökningen och olika sätt att besvara finner du på Socialstyrelsens hemsida.


Hittade du inte vad du sökte?