Möjligheter för Östra Göinges företag

Sveriges bästa näringslivsdag den 18 september fick det Göingebaserade företaget Swedish Powertrain Techcenter innovationspriset som Krinova Incubator & Science Park delade ut. I Östra Göinge finns många starka företagare som har fantastisk potential. Alla ni duktiga företagare där ute, håller ni koll på de olika projektmedlen och projekt ni kan gå med i och söka? Vi har gjort ett urval åt er!

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering i skånska småföretag Som skånskt småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige. För företag med 2-49 anställda och minst 3 miljoner i omsättning. Läs mer här https://www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Stöd för energikartläggning Utlysningens syfte är att fler små och medelstora företag ska genomföra en energikartläggning och effektivisera sin energianvändning. Det finansiella stödet ska användas till att genomföra en energikartläggning. Genom energikartläggningen får företagen en överblick och förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Att genomföra åtgärderna kan bidra till sänkta kostnader och kan samtidigt bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Genom en effektivare energianvändning minskar också företagens miljöpåverkan. Läs mer här: http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/utlysning-stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/

Digitalisera ditt industriföretag Har du ett industriföretag och vill ta vara på digitaliseringens möjligheter? Surfa in på följande sida: https://www.verksamt.se/driva/digitalisera-ditt-foretag/digitalisera-ditt-industriforetag. Här kan du söka efter offentliga insatser som stimulerar ökad digitalisering i små och medelstora industriföretag.


Hittade du inte vad du sökte?