Möjlighet för unga att arbeta som volontär och i solidaritetsprojekt

Europeiska Solidaritetskåren är ett nytt EU-program som skapar möjligheter för unga mellan 18-30 år att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.

Projekten kan handla om att förebygga naturkatastrofer eller bygga upp förstörda områden, hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande eller arbeta med olika sociala frågor i ditt lokalsamhälle.

Du kan anmäla dig till Europeiska Solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30. Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.

Första ansökningsrundan är i oktober 2018.

Läs mer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors hemsida >>

 


Hittade du inte vad du sökte?