Minskad gräsklippning för ökad mångfald

I år har vi beslutat att klippa mindre gräs i våra ytterområden till förmån för flera typer av växter och för att främja livet för humlor, bin, fjärilar och andra insekter.

Gräset kommer att få växa högre både på stora ytor vid våra infarter och på mindre gräsmattor i villakvarter. På några platser hoppas vi på att få till en naturlig föryngring av träd och på andra hoppas vi på att växtligheten ska få en ängskaraktär. Under tidig höst kommer de ytor som har släppts att utvärderas för att se vad som växer och vilka som lämpar sig för att utvecklas till mer ängslika områden framöver.

Vi prioriterar att klippa gräs i våra centrum, vid stråk där många går och gräs i direkt anslutning till vägar och gång- och cykelvägar. Genom mindre gräsklippning bidrar vi till att minska utsläppen av koldioxid samtidigt som vi främjar den biologiska mångfalden.


Hittade du inte vad du sökte?