Miljöförskolan tar form!

Tvärs över gatan mitt emot Klockarebackens förskola har Hanaskogs nya miljöförskola rest sig. Byggnaden på 1 390 m² färdigställs under de närmaste två månaderna.

– Återstår gör ytskikt inomhus, installationer som el och VA och en del av utomhusmiljön, berättar Tomas Wijk, t.f. fastighetschef.

Förskolan kommer att rymma 120 barn fördelat på sex stycken avdelningar samt tillagningskök och personalutrymmen.

– Bygget är klart för slutbesiktning den siste november och förskolan kommer tas i drift i början av år 2018. Till en början flyttar de fem befintliga förskoleavdelningarna från Klockarebacken in.  

 

 

 

Långsiktig hållbarhet

Byggnaden som uppförs är energieffektiv med höga energimål, satta till 44 kWh per kvadratmeter och år.

Maten på förskolan ska tillagas med råvaror av hög kvalitet. För att främja samverkan mellan barn och personal kommer alla måltider att serveras i den gemensamma matsalen. Med pedagogiskt kök, där man tillagar och upptäcker olika livsmedel och maträtter, ges goda förutsättningar att arbeta med mat och måltider som en del av barnens lärande och utveckling.

Förskolan uppförs i en byggnad med två plan som exteriört blir kompakt karaktäristisk. Den ska harmonera väl med omgivningarna och ge förutsättningar för en härlig utemiljö. Tomtytan på 7 100 m² ger minst 48 m² för lek per barn.

Byggentreprenör är C4-Hus.

Se byggskisserna här!

 


Hittade du inte vad du sökte?