Med anledning av nattens bränder i Knislinge

Under natten har ett antal bilar brunnit på olika platser i Knislinge. Även stationshuset i Knislinge var utsatt för brand. Polisen utreder nu bränderna som rubriceras som mordbrand och skadegörelse genom brand.

– Med anledning av bränderna kommer vi att utöka väktarnärvaron i Knislinge under en period framåt. Vi kommer även att utöka närvaron av trygghetsvärdar som rör sig i området, något vi gör i samarbete med Fryshuset, säger David Lundin, säkerhetssamordnare i Östra Göinge kommun.

– Säkerhets- och trygghetsfrågor är en oerhört viktig fråga för oss, vi tar nattens händelser på största allvar och vi är mycket bekymrade. Vi har länge försökt få till kameraövervakning men har dessvärre fått avslag. Sedan april i år har vi tillstånd att använda ordningsvakter i Broby och vi ska undersöka förutsättningarna att få tillstånd att använda ordningsvakter även i andra byar i kommunen, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Planerad grannsamverkan

Under oktober månad planeras två uppstartsmöten för grannsamverkan i kommunen. Mer information om detta kommer att publiceras här på kommunens webbplats så snart datum är bestämt.

Grannsamverkan är ett effektivt sätt att öka samarbetet mellan kommun och medborgare i det brottsförebyggande arbetet.


Hittade du inte vad du sökte?