Många missar viktiga besked vid byggen

Det byggs mycket i Östra Göinge och glädjande nog har produktionen av fler bostäder kommit igång på allvar.  Lagstiftningen är dock inte helt enkel och tyvärr missar många viktiga besked som krävs för att man ska få lov att bygga eller ta byggnaden i bruk.

 

Byggprojekt kräver både startbesked, kontroll och slutbesked

Sedan några år tillbaka har ett antal åtgärder undantagits från kravet på bygglov. Det gäller bland annat så kallade Attefallshus och vissa enklare om- eller tillbyggnader. Olika regler gäller inom detaljplanerad bebyggelse (normalt inne i de större byarna) respektive på landsbygden. Även om du inte behöver något bygglov krävs det dock i de flesta fall ett startbesked för att du ska få lov att påbörja bygg- och anläggningsarbeten. Det behövs också ett slutbesked innan byggnaden tas i bruk när den är färdig. För bygglovspliktiga åtgärder krävs alltid start- och slutbesked. Detta gäller även installationer av braskaminer och vatten- och avloppsanläggningar.

För att få ett startbesked behövs en anmälan till kommunen om att man vill bygga. Om bygglov behövs (i lite större projekt) kallar kommunen till samråd innan ett startbesked ges. I enklare byggen avvaktar enbart kommunen eventuella överklaganden vilket kan ta några veckor. Slutbesked utfärdas när det färdiga bygget är klart och kontrollerat av personen som är byggherre, samt att all dokumentation som ska arkiveras för framtiden har kommit in till kommunen. Först därefter får byggnaden eller byggnadsdelen tas i bruk.

 

Stora och kostsamma konsekvenser

I hela byggprocessen är det personen som är byggherre som ansvarar för att reglerna följs och att nödvändiga lov och besked inhämtas från kommunen. Till hjälp i lite större byggprojekt behövs även en sakkunnig kontrollansvarig. Förutom dryga byggsanktionsavgifter riskerar den som bygger utan startbesked, eller flyttar in i en byggnad utan slutbesked, stora konsekvenser sett till sitt ansvar för arbetsmiljön och eventuella hyresgäster. Formellt är ett bygge en byggarbetsplats fram till att ett slutbesked har utfärdats. Om något skulle hända (brand, ras, elolycka eller dylikt) kan det i värsta fall få katastrofala följder.

Vid minsta osäkerhet gällande vad som behövs uppmanar vi till att kontakta kommunen i god tid innan ett bygge påbörjas.

 

Mer information

Ytterligare information finns här på hemsidan.

Vid frågor går det bra att kontakta Johan Elofsson, byggnadsinspektör på johan.elofsson@ostragoinge.se/044-775 60 28 eller Anders Siversson, plan- och byggchef på anders.siversson@ostragoinge.se/044-775 60 57.


Hittade du inte vad du sökte?