Lyckat energiprojekt: Mångmiljonsatsning tjänas in på tio år

År 2012 sjösatte Östra Göinge kommun ett stort energieffektiviseringsprojekt som innebar omfattande satsningar på energibesparande åtgärder. Samtidigt som kommunens klimatpåverkan skulle sänkas, sa kalkylen att satsningarna på ungefär 44 miljoner kronor skulle tjänas in på tio år. Nu, när sju av tio år passerat, ser kalkylen ut att hålla!

Det så kallade EPC-projektet, där EPC står för Energy Performance Contracting, startade med en inventering av kommunens alla fastigheter och lokaler under 2012, vilket resulterade i flera åtgärder efter en prioriteringslista kopplat till de synliggjorda behoven.

Bild på Tomas Wijk.

Tomas Wijk, fastighetschef, berättar om energieffektiviseringsprojektet för SVT:s reporter Erika Dahlin Jönsson.

Åtgärderna som utfasning av fossila uppvärmningssystem, installation av värmepumpar, byte av belysningsarmaturer till LED och installation av system för minskad vattenåtgång genomfördes sedan till och med år 2015. Därefter har satsningarna tjänats in år efter år. I slutet av 2022, sju år efter de sista åtgärderna, hade 30 av de satsade 44 miljoner kronorna tjänats in och enligt beräkningarna framåt ska kalkylen hålla till och med det tionde året.

– Effekterna av energibesparingarna är långsiktiga och dessa bibehålls under hela projektets livstid genom noggrann projektuppföljning och kunskapsöverföring inom projekt och driftsorganisationen, säger kommunens fastighetschef Tomas Wijk och fortsätter:

– Det här är värdefulla kunskaper som vi tar med oss inför framtida projekt eller byggnationer.

Bild tagen i källaren på Solhällan när oljepannan bärs ut.

I februari 2015 lyftes kommunens sista oljepanna ut från förskolan Solhällans källare.

Stora effekter avseende värme- och vattenförbrukning

Sedan projektets start 2012 har energiåtgången för uppvärmning totalt sett för kommunens verksamheter minskat med 46 procent. Hos några enskilda verksamheter är motsvarande siffra ännu högre, exempelvis hos förskolan Solhällan i Hjärsås där uppvärmningen minskat med hela 70 procent.

Även kommunens totala vattenförbrukning har minskat rejält, med 30 procent, tack vare vattenåtgärder som bidragit till att verksamheter med hög vattenåtgång minskat sin förbrukning ordentligt. Trollabadet i Glimåkra har till exempel minskat sin vattenförbrukning med 80 procent mellan åren 2012 och 2022.

Bild på Daniel Jönsson Lyckestam (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Daniel Jönsson Lyckestam (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– EPC-projektet har varit en del av kommunens långsiktiga arbete för att minska kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö. Med tanke på rådande energikris ska vi vara glada över att vi började energieffektivisera våra fastigheter i god tid. Det har sparat oss flera miljoner årligen och kommer märkas ännu tydligare framöver när elen blivit dyrare. Det är därför också viktigt för oss att fortsätta bygga energismart och effektivisera våra fastigheter ytterligare efterhand, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M).

Kontakt för mer information

Vill du veta mer om projektet går det bra att kontakta Tomas Wijk, fastighetschef, på mejl: tomas.wijk@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?