Unikt forum för samtal mellan brukare och politiker

Vid den gemensamma träffen var fyra partier representerade, genom: Sofia Nilsson (C), Erling Emsfors (M), Folke Carlsson (KD) och Ytte Hjert (L).

För att öka LSS-deltagarnas (brukarnas) möjlighet till inflytande över sina liv och vardagssituation har ett arbete med en nationell arbetsmodell, Delaktighetsmodellen, för verksamheter inom LSS påbörjats.

Modellen går ut på att utbildade vägledare från en verksamhet i kommunen går in och fungerar som en brygga mellan personal och deltagare i en annan verksamhet. Med denna uppsättning startas en kommunikationsslinga på ett specifikt tema som berör verksamheten.

Ett forum för deltagare och politiker!

Daglig verksamhets deltagare och personal i Lilla butiken i Broby har tagit arbetet med Delaktighetsmodellen ett steg längre och har som tredje kommun i landet genomfört en slinga tillsammans med kommunpolitikerna.

Slingan har haft som syfte att öka deltagarnas kunskap om vilket inflytande de har möjlighet till och öka politikernas insyn i deltagarnas liv och tips på hur tillgängligheten kan öka för gruppen funktionsnedsatta.

Efter det sista mötet, ett gemensamt, där deltagarna, politikerna och vägledarna satt ner tillsammans var alla nöjda med utgången och har planerat vidare i en handlingsplan. Några av de frågeställningar som lyftes vid det gemensamma mötet var:

Hur kan man informationen från kommunen bli lättare att förstå?
Deltagarna hade ett par förslag, som politikerna tog med sig för att undersöka möjligheterna för.

Trygghet i samhället
Det diskuterades möjlighet att prata med polisen vid exempelvis medborgardialoger. Man kan lämna in synpunkter till kommunen om man upplever att det är mörkt någonstans och önskar mer gatubelysning.

Träffpunkt
Deltagarna önskar någon form av träffpunkt där alla är välkomna.

Önskemål om fler praktikplatser i kommunen
Deltagarna berättade om sina önskemål och vad de kan erbjuda.

– Våra deltagare fick svar på allt de undrade över och politikerna fick mer inblick i deltagarnas liv. Både deltagare och politikerna vill få till fler träffar, antingen genom sådana här slingor, eller genom vanliga möten, säger Henriett Nilsson, habiliteringsassistent.

Förutom ytterligare träffar bestämdes att en informationsdag med alla partier ska genomföras inför valet i september 2018. Datum för denna ska bestämmas innan den 1 juni.

Mer om hur Delaktighetsmodellen fungerar

När en slinga startar formulerar deltagarna frågor som de utsedda vägledarna tar med sig till personalen. Personalen läser frågorna och skickar i sin tur returfrågor som deltagarna igen skickar tillbaka svar på. Båda stegen sker genom de två vägledarna. Avslutningsvis samlas deltagare, personal och vägledare tillsammans för att ta diskussionerna vidare till en handlingsplan om det bedöms möjligt.

I Östra Göinge har tio medarbetare inom LSS utbildats. Två av dem är Henriett Nilsson och Anna Holmberg, som arbetar inom Daglig verksamhet i Lilla butiken. Deltagarna och personalen har genomfört en slinga, utöver den med politiker, på temat arbetsmiljön i Lilla butiken. Vägledare var två från personalen vid Daglig verksamhet i Lunnom. Slingan resulterade bland annat i att en del ommöblering genomförts.


Vid den gemensamma träffen var fyra partier representerade, genom: Sofia Nilsson (C), Erling Emsfors (M), Folke Carlsson (KD) och Ytte Hjert (L).

Hittade du inte vad du sökte?