Lokal naturvårdssatsning ska ge en hållbar kanotled

Nu är slutrapporten skriven och resultatet kan ses och upplevas av allmänheten. I den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och projektet ”Hållbar kanotled i Göinge” har syftet varit att uppnå just det – en hållbar kanotled.

– Ambitionen med LONA-projektet har varit att utöka den service kommunen erbjuder i Immeln och på samma gång minska de negativa effekter som blivit genom det ökade antalet kanotister på sjön. Utöver det har vi också en långsiktig ambition om att bygga en grönare, mer hållbar och mer sammanhållen kanotled, säger Therese Svensson-Collin, fritids- och föreningssamordnare i Östra Göinge kommun.

Kanotleden genom sjön Immeln har varit i gång under flera decennier och har sakta men säkert ökat i popularitet. Befintliga rast- och lägerplatser med eldstäder, vindskydd och toaletter ute i sjösystemet är hårt ansatta under säsongen och det ökade antalet kanotister har lett fler som slår läger på privat mark med mer nedskräpning och eldning på platser som inte är iordningställda som följd.

Målsättningen med LONA-projektet är att turismen ska styras till platser som är säkra att elda, äta och bo över på. Natur och fågelliv ska på så sätt förhoppningsvis skonas från återkommande bränder och fler ska kunna njuta av den fantastiska natur som finns i och kring Immelnsjön. Med fler och renoverade rastplatser på öarna är tanken att besökare ska kunna ta del av naturlivet på ett hållbart sätt.

 

Samarbete med lokala aktörer

För att nå framgång samarbetar kommunen med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten, men även med lokala aktörer som kanotuthyrare och markägare eftersom flertalet öar ute i sjösystemet är privatägda. Immelns Fiskevårdsområdesförening är också en viktig aktör i samarbetet, liksom samarbeten med lokala föreningar. Avtal med markägare har setts över och nytecknats där det har behövts. Överenskommelser angående placering av grillplatser och toaletter har träffats med respektive markägare.

– Under 2018 har vi haft flertalet träffar med markägare runt Immeln, Länsstyrelsen i Skåne, Räddningstjänsten, Osby, Olofström och Kristianstads kommuner, Kanotcentralerna i Immeln och i Halen för att tillsammans planera för en säker och hållbar naturturism i och runt Immeln. Vi har också tagit kontakt med Stiftelsen Skånska Landskap eftersom en rastplats på Kanotleden tangerar Skåneleden, säger Therese Svensson-Collin.

För att kunna arbeta aktivt och förebyggande för en hållbar kanotled i hela sjösystemet har ett samarbete även inletts med Olofström och Kristianstad kommun.

– Arbetar vi tillsammans kan vi lättare leverera samma service för alla de kommuninvånare som nyttjar kanotleden, oavsett vilken del av sjösystemet man befinner sig i, berättar Therese.

 

Renoverade rastplatser för en trivsam upplevelse

Projektet har resulterat i att rastplatserna på öarna har fräschats upp och renoverats. Nu finns både toaletter och flertalet grillplatser med tillhörande sittmöjligheter.

Detta kan du förvänta dig att hitta på öarna:

  • Ett toaletthus med två separata förmultningstoaletter på Norra Kvinnoön.
  • Ett toaletthus med två separata förmultningstoaletter på Södra Kvinnoön.
  • Två större grillplatser Södra Kvinnoön med sittbänkar runt respektive grill.
  • Två större grillplatser på Norra Kvinnoön med sittbänkar runt respektive grill.
  • Några mindre grillplatser på respektive Kvinnoö. Sittplatser är arrangerade av tillgänglig sten.
  • Tre ytterligare grillplatser på norra delen av Stora Äspön med sittbänkar och sopkärl.

 

Två personer står iklädda flytvästar på en ö i sjön Immeln.

Therese Svensson-Collin, fritids- och föreningssamordnare och Mikael Lindell, kommunsmed.


Hittade du inte vad du sökte?