Krisberedskapsveckan 2018 – för ökad beredskap hos hushållen

Foto: Thomas Henrikson, MSB

För att öka människors beredskap inför svåra påfrestningar på samhället arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med bland andra kommunerna, kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni. Under kampanjveckan skickar MSB också ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller den med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll – ett regeringsuppdrag.

På www.dinsakerhet.se finns massor av tips, information och material du och din familj kan ha nytta av.

 


Foto: Thomas Henrikson, MSB

Hittade du inte vad du sökte?