Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförande kallar till kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

På dagordningen finns bland annat antagande av/revidering av ett antal styrdokument:

– Vattentjänstplan
– Nödvattenplan
– Planeringsstrategi
– Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
– Tillsyns- och tillståndsnämndens bygglovstaxa

Kommunens säkerhetssamordnare ska föredra ärendet om Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap för mandatperioden 2023-2026.

Förlängd överenskommelse med Östra Göinge Golfklubb ska också behandlas.

Kommunfullmäktiges kallelse>>  (Informationstyp: Dagordningar, klicka på Sök)

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?