Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförande kallar kommunfullmäktige till sammanträde torsdagen den 23 november 2023 kl. 18.30. Sammanträdet äger rum i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På agendan finns debatt om kommunstyrelsens analys av verksamhetsrapporten Vägen till arbete.

Kommunfullmäktige ska bland annat fastställa en uppdragsbeskrivning för den tillfälliga beredningen om folkhälsa, avgifter inom socialtjänst och kommunal primärvård, partistöd, renhållningsordningen och nästa års sammanträdesplanering.

Kommunfullmäktiges kallelse>>  (Informationstyp: Dagordningar, klicka på Sök)

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?