Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Tisdagen den 23 maj kl.18.30 (observera veckodagen) sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

Vid sammanträdet kommer revisionen att presentera sin revisionsplan för 2017.

Räddningstjänsten kommer att informera om förändring i bemanning av räddningstjänsten i Östra Göinge kommun.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, avsägelser av politiska uppdrag och fyllnadsval.

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för kommunalförbundet AV Media står också på dagordningen.

Här kan du läsa hela kallelsen och få mer information om kommunfullmäktige.

Välkommen!


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?