Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Torsdagen den 27 april kl.18.30 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

Vid sammanträdet kommer revisionen att presentera sin risk- och väsentlighetsanalys för 2017. Denna utgör underlag för revisorernas beslut om granskningar under året.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget att anta fördjupade översiktsplaner för Glimåkra respektive Broby.

Temadebatten vid detta sammanträde handlar om det goda åldrandet.

 

Här kan du läsa hela kallelsen och få mer information om kommunfullmäktige.

Välkommen!


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?