Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförande kallar till sammanträde för kommunfullmäktige torsdagen den 25 maj kl. 18.30 i sessionssalen i kommunhuset i Broby.

På dagordningen finns information från Räddningstjänsten, säkerhetssamordnaren och utvecklingssekreteraren samt information inför antagandet av mål- och resultatplanen.

Beslut ska fattas om Räddningstjänstens prislista, och även om prisjusteringar inom Kultur och fritid.

På agendan finns också beslutsärenden om årsredovisningar och ansvarsfrihet.

Följande revisionsrapporter om granskning ska behandlas

–       kommunens arbetsmarknadsinsatser
–       skolutveckling i grundskolan
–       välfärdsbrottslighet och personlig assistans

Kommunfullmäktiges kallelse>>

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?