Kommunfullmäktige sammanträder

Ordförandeklubba.

Torsdagen den 27 september kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i kommunhuset i Broby.

Sammanträdet inleds med information om vad som händer efter valet. Beslutsärende är bland annat riktlinjer för förbehållsbeloppsgaranti i bostäder med särskild service, LSS.

Här finns kallelsen i sin helhet samt mer information om kommunfullmäktige.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Välkommen!


Ordförandeklubba.

Hittade du inte vad du sökte?