Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdagen den 24 maj kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i kommunhuset i Broby.

Ärenden som kommer att behandlas är svar på granskningsrapport gällande granskning av hemtjänsten samt uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnärenden.

Dessutom blir det val av kommunrevisor.

Här finns kallelsen i sin helhet samt mer information om kommunfullmäktige.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Välkommen!


Hittade du inte vad du sökte?