Kommunens satsningar har gett goda resultat

Östra Göinge kommuns satsning på ökad måluppfyllelse i skolan har gett goda resultat. Enligt skolverkets statistik om måluppfyllelse i årskurs 9 är meritvärdet i snitt på kommunens två högstadieskolor 201, jämfört med förra årets värde 199. Om man räknar bort de av statistiken klassade som nyinvandrade är meritvärdet 226,5 jämfört med förra årets värde 214.

– Det är jätteroligt att nu kunna se resultatet av våra övergripande satsningar, säger Sofia (C) ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.

Och satsningar har krävts efter de senaste årens stundtals tuffa utmaningar.

– Främst har vi haft två stora utmaningar. Dels att det har kommit många nyanlända och dels att vi har en låg utbildningsnivå, säger Ulla Wram, verksamhetsområdeschef familj och utbildning.

För att möta utmaningarna och höja måluppfyllelsen har kommunen satsat stort på språkutveckling där strategin ”En bra start i livet” har spelat en huvudroll.

– Ett brett språkutvecklande arbetssätt gynnar inte bara nyanlända, utan alla våra barn och elever, säger Sofia Nilsson (C).

Satsningar har även gjorts på projekt med syfte att främja närvaro hos elever, att stärka föräldraskap och att stötta eleven även utanför skolan. Skolledningen har också arbetat med att ge rektorer och pedagoger bättre verktyg och förutsättningar för att kunna möta den nya situationen.

– Ledarskapet i klassrummet och undervisningens kvalitet är avgörande. För att stödja pedagogerna har vi haft didaktiker i alla klassrum så att alla pedagoger har fått en direkt återkoppling på sin undervisning. Det har varit mycket uppskattat, säger Ulla Wram.

– Det är verkligen en unik satsning, tillägger Sofia Nilsson (C).

Östra Göinge kommun har också klättrat markant på Lärarförbundets årliga ranking av Sveriges bästa skolkommun, från plats 246 till plats 149.

– Glädjande är att vi ytterligare klättrat på variabeln när det gäller att kompensera för våra elevers bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Lärartäthet och andel behöriga lärare har också hoppat upp rejält, säger Ulrika Olsson, utvecklingsledare.

– Men man ska ha i åtanke att en ranking alltid påverkas av vad som händer i de andra kommunerna. Det innebär att även om vi har oförändrade villkor i vår kommun kan vår position flyttas på grund av detta, menar Ulrika Olsson.


Hittade du inte vad du sökte?